Vgradnja v votlo opeko

Vgraditev sidra v votlo opeko zagotavlja nosilnost ne glede na stanje prekatov.

Običajna sidra v poškodovanih prekatih nimajo nosilnosti.

tretwete

  • 8647 - weber profil za zaključek pri prezračevalni strehi - fasada

    trwetwetrwe

gerpaosdkqfpšsa