Vgradnja ALU profila za podzidek

Postopek vgradnje:

  • Nad nivo podnožja fiksiramo profil in ga previdno privijačimo, da ne pride do zvijanja.

  • Vijake pritrjujemo na razdalji približno 33 cm.

  • V primeru neravnin uporabimo podložne distančnike. Za lažjo vgradnjo na stikih uporabimo vezni element.

  • Stik med steno in profilom natančno premažemo z lepilom. Tako preprečimo dostop mrčesa in mravelj, da bi zašle v oz. za izolacijo.