Fasada - Tehnične risbe detajlov

Tehnične risbe detajlov

CELOTNA BROŠURA: Shematični prikaz detaljne vgradnje webertherm fasadnih sistemov

Po področju zanimanja:

1. Podzidek

2. Okna

3. Streha

4. Terasa in balkon

5. Druge povezave