Splošno o sanaciji in obnovi

V zadnjem obdobju se daje vse večji poudarek sanaciji starejših, predvsem stanovanjskih objektov, ki jih je načel zob časa ali pa niso bili pravilno vzdrževani in zaščiteni. Sanacije in obnove predstavljajo že več kot četrtino vseh gradbenih del. Tudi pravilno grajeni objekti so zaradi staranja materialov, obrabe, namernega in nenamernega poškodovanja, spremenjenih predpisov ali pa preprosto zaradi dugačnih zahtev uporabnikov objekta, potrebni obnove ali sanacije. Vsaka novogradnja bo prej ali slej potrebovala prenovo oz. tudi brez poškodb na objektu lahko pričakujemo ob hitrem tehnološkem razvoju in vpeljavi novih materialov in rešitev določene zahteve po spremembi.

Vzroki za sanacijo fasad

• Nepravilna gradnja in napake med njo
• Napake v osnovnem projektu
• Obraba
• Stroški energentov
• Težave z vlago
• Estetski izgled
• Varovanje okolja
• Drugačne potrebe uporabnikov
• Prilagoditev novim tehnološkim zahtevam
• Izboljšava lastnosti

Vsa sanacijska in obnovitvena dela posameznega objekta zahtevajo individualni pristop. Zahtevajo veliko znanja in izkušenj ter znanja drugih strok (fizika, kemija, geologija, zgodovina...), ki nimajo neposredne povezave z gradbeništvom. Potrebno je izvesti veliko preiskav in testiranj, ugotoviti vzroke težav ter na podlagi izkušenj pridobiti dovolj jasno sliko o stanju objekta in na podlagi rezultatov izbrati pravilne sanacijske materiale in rešitve. Še posebej zahtevni za sanacijo so objekti, ki imajo zgodovinsko vrednost in njihova obnova predstavlja ohranjanje kulturne dediščine.

Premišljena in strokovna obnova je lahko veliko cenejša in predvsem okolju prijaznejša, kot pa gradnja novega objekta na mestu starega. Ta način razmišljana spodbuja tudi država, ki v svojih prostorskih ureditvah preferira obnovo objektov. S kakovostno obnovo ne ohranjamo le kulturne dediščine kraja, temveč kvalitetno obnovljeni objekti lahko izpolnjujejo vse zahteve po energijski učinkovitosti in in kvaliteti bivanja.

Obnova objekta ne obsega samo sanacije oz. odstranitev poškodb ampak tudi izboljšanje njegovih lastnosti. Izboljšamo lahko potresno varnost, toplotno in zvočno zaščito, ugodje bivanja ali pa polepšamo videz. Pri starejših zgradbah večino potrebujemo celovite konstrukcijske posege, ki so prilagojeni načinu gradnje in uporabljenim materialom.

Ob prenovi objektov moramo upoštevati predpise, ki so usklajeni z najnovejšimi dognanji stroke in kot taki včasih predstavljajo problem zaradi v praksi še neuveljavljenih posegov.

Celovit pristop k sanaciji

Pogoj za celovit pristop k sanaciji je dobro poznavanje objekta in vzrokov, ki so pripeljali do obstoječega stanja. Po analizi je potreben potrebno natančno načrtovanje in priprava več variant sanacijskih postopkov (glede na možnost izvedbe, trajnosti rešitve, cene)

Podatki, ki jih pridobimo pred izvedbo sanacije:
• Informacije o okolici objekta in okoliški vplivni dejavniki
• Pregled tehnične in projektne dokumentacije
• Vizualni pregled objekta
   o Sestavni materiali zidov in temeljev
   o Sestava in vrsta zaključnih slojev
• Analiza gradbeno fizikalnega stanja
• Analiza konstrukcije
• Ugotovitev vzrokov poškodb in vrste poškodb
• Strokovna ocena in laboratorijske preiskave
• Prihodnja namebnost objekta
• Analiza vlažnosti gradbenih materialov
   o Vsebnost vlage
   o Stopnja vlažnosti
   o Vpojnost materialov
   o Absortivnost in poroznost
• Analiza prisotnosti soli in njihova vrsta
• Prihodnja namebnost objekta

Smotrni namen sanacije je doseči vec ciljev hkrati (izboljšanje varnosti, stabilnosti, funkcionalnosti, ugodja bivanja, energetske učinkovitosti, videza itd.), saj je to najoptimalnejši pristop, ki pa seveda zateva večja finančna sredstva. Pri tem je pomembno, da s sanacijo ene latnosti ne pokvarimo druge oz. predhodno izvedene.

Sledi izvedba sanacije z nadzorom ki zagotavlja pravilnost postopkov in pravilne uporabe materialov.