Sestava fasadnih sistemov

Razlaga in definicija "certificiranega fasadnega sistema"

ETA certifikat weber fasadnih sistemov

Certificiran fasadni sistem pomeni kombinacijo materialov, ki zagotavljajo medsebojno usklajeno delovanje glede na izbrano izolacijo.

Optimalno delovanje fasadnega sistema je pogoj za izdajo Evropskega tehničnega soglasja pooblaščene institucije, ki zagotavlja varno odločitev in izpolnjuje vse zahteve v skladu s seznami standardov in odredbami evropskih institucij, ki so za fasadni sistem predpisane.

Razlike med webertherm fasadnimi sistemi

Fasadni sistemi se razlikujejo po specifičnih karakteristikah, ki jih določajo različne vrste izolacijskih materialov, fasadnih lepil in zaključnih slojev.

Skupaj določajo primernost za uporabo pri različnih vrstah gradbenih materialov in gradenj ter tako zagotavljajo trajnost in funkcionalnost celotne konstrukcije.

Sestavni deli ETICS-a (fasadnega sistema) morajo biti proizvedeni v skladu z veljavnimi normativi in standardi!

Odsvetujemo uporabo mešanic, pripravljenih na samem gradbišču, ali nenamenskih lepil (lepila za keramiko) namesto predpisanih polimernih cementnih lepil.

Debelina armirne plasti na izolacijskih ploščah in debelina nanosa dekorativnih zaključnih slojev naj bo v okviru predpisanih normativov s strani proizvajalca. Namen teh plasti ni finalna izravnava večjih neravnin, na katere se sistem vgrajuje. Zaradi neenakomernih nanosov prihaja v plasteh do različnih raztezkov ali krčenj in s tem do nastajanja gradbene škode (razpoke, odpadanje zaključnega sloja,...).

 

Ni pomembno, za katero vrsto fasadnega sistema se odločimo, vedno dobimo vzdržljivo in ekonomsko učinkovito rešitev. Vse komponente v weber.therm fasadnem sistemu delujejo usklajeno in zagotavljajo dolgotrajno zaščito.

Sistemi omogočajo praktično vse oblikovne izvedbe in zadovoljujejo še tako zahtevne ideje arhitektov.

Še enkrat o funkciji in namenu fasadnega sistema

 • toplotna zaščita in manjša poraba energije
   
 • vodoodbojnost

 • požarna zaščita

 • estetska funkcija

 • preprečevanje toplotnih mostov

 • toplotna stabilnost v letnem času

 • zmanjševanje termičnih napetosti

 • preprečitev propadanja gradbenih elementov zaradi kondenzacije vodne pare

 • izkoriščanje sposobnosti zidu za akumulacijo toplote in reguliranje temperature v notranjih prostorih

 • zagotavljanje zdravega in udobnega bivanja

 • zvočna izolativnost

 • varovanje okolja

 • preprečevanje razvoja mikroorganizmov na notranjih stenah

Sestava fasadnega sistema

Izolacija
Primarna naloga izolacije je preprečevanje prehajanja toplote in zniževanje porabe energije za ogrevanje pozimi ter zaščita pred zunanjo vročino poleti. Izbiro izolacijskega materiala v prvi vrsti določa vrsta podlage oziroma specifične lastnosti le-te. Pri izbiri med razpoložljivimi fasadnimi izolacijami je poleg toplotne izolativnosti pomembno upoštevati še druge kriterije, kot so požarna odpornost, difuzijska prepustnost, tlačna trdnost, trajnost, občutljivost na navlaževanje itd. Vedno bolj se zavedamo pomena okoljskih kriterijev, kjer upoštevamo količino energije, potrebne za proizvodnjo izolacijskega materiala in možnost njegove reciklaže. Izbor fasadne izolacije v kombinaciji z vrsto podlage v nadaljevanju določa vrsto fasadnega lepila in zaključnih slojev.

Fasadno lepilo
1. Za lepljenje izolacijske plošče
Fasadna lepila zagotavljajo optimalno oprijemljivost med podlago in izolacijskim materialom. Večkrat pa narava podlage, specifične lastnosti objekta in teže zaključnih slojev zatevajo še dodatno mehansko pritrjevanje (sidranje). Lastnosti lepila se razlikujejo glede na vrsto izolacijske plošče in vrsto podlage. Z različnimi dodatki pa spreminjamo lastnosti posameznega lepila.
2. Za izdelavo armirnega sloja
Uporabljena lepila so lahko univerzalno primerna za lepljenje izolacijske plošče in armiranje z vtiskavanjem alkalijsko odporne fasadne mreže. V nekaterih primerih pa se uporabljajo lepila ločeno za lepljenje izolacijske plošče in za izdelavo armirnega sloja. Velikost granulacije peskov in različni dodatki vplivajo na aplikativne lastnosti posameznega lepila, vplivajo na hitrost sušenja (odprti čas), paroprepustnost,...

Armirna mreža
Armirna mreža prenaša napetosti, ki se dogajajo na fasadni površini in preprečuje večje raztezke in skrčke, ki bi povzročili razpoke na fasadni površini in zaključnem sloju. Ker je vtisnjena v cementna fasadna lepila je nujno, da je alkalijsko odporna. Izrednega pomena je pravilna izvedba in vgradnja mrežice na robovih in odprtinah.

 

Osnovni premaz
Pred nanosom zaključnih slojev je priporočljiva uporaba osnovnega premaza. Osnovni premaz naredi podlago enakomerno vpojno, ustvari vezni most med podlago in zaključnim slojem, njegova obarvanost pa preprečuje prosevanje podlage skozi zaključni sloj.

Zaključni sloj
Pomembnejše informaciji o zaključnih slojih najdete v osnovnem razdelku.