Navodila za ravnanje z odpadno embalažo

Nepravilno odložena odpadna embalaža, v katerih se shranjujejo in dobavljajo proizvodi našega podjetja, v okolju predstavljajo dolgoročno nerazgradljiv odpadek. 

Ker se v podjetju zavedamo, da veliko naše embalaže konča na nepravilnem mestu, smo v sodelovanju s podjetjem UNIREC pripravili navodila za ravnanje z odpadno embalažo našega podjetja.

Več o podjetju Unirec

Sistem Unirec omogoča in združuje:


• sinergije tradicije in znanja na področju ravnanja z odpadki in izkušenj iz upravljanja in vodenja skupnih sistemov;


• ustrezna plačila vsem podizvajalcem in deležnikom sistema, komunalnim podjetjem in obdelovalcem za opravljene storitve ravnanja z odpadno embalažo;


• optimiziran sistem logistike odvozov in izbiro ustrezne opreme za ravnanje z odpadno embalažo;


• verjetno najboljše poznavalce evropskega in svetovnega trga sekundarnih surovin;


minimalne stroške vodenja in upravljanja sistema ravnanja z odpadno embalažo skupaj s specializirano ekipo skrbnikov na terenu in s pomočjo računalniške podpore poslovanja;


• eno kontaktno osebo v vaši bližini za svetovanje na področju prenosa obveznosti in ravnanja z odpadki.

Navodila za oddajo odpadne embalaže podjetja Saint-Gobain

Na navedenih ZBIRALNICAH lahko brezplačno oddate embalažo podjetja Saint –Gobain d.o.o.

Postopek oddaje odpadne embalaže je preprost. Brezplačno lahko oddate embalažo na zgoraj navedenih zbiralnicah  pri čemer poveste številko pogodbe med podjetjem Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o. in podjetjem Unirec d.o.o. (Številka pogodbe je: 18-ZAV/2019).

 

Pogoji za sprejem odpadne embalaže

• embalaža mora biti ločena po frakcijah (papir, sestavljena embalaža, plastika, kovina, stiropor..); 

 

• ne sme vsebovati dodatnih primesi, nečistoč, ostankov snovi; 

 

• zložena mora biti v škatlah, na paletah, v prozornih vrečah (vidna mora biti vsebina).