Kako vgradimo dekorativne fasadne profile?

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada.

Problem

Pri sanaciji starejših objektov se pogosto srečujemo po zahtevi o povrnitvi v predhodno stanje, kar podrazumeva tudi dekorativne fasadne profile. Po sami vgradnji sistema toplotne izolacije sledi vgradnja dekorativnih fasadnih profilov, ki po obliki ustrezajo originalnim. Lahko izbiramo med dekorativnimi profili na osnovi polistirena ali lahkega betona. Pred odstranitivjo obstoječih profilov je zaželjeno, da se napravi njihov točen posnetek. 

Rešitev

1. Podlaga je lahko suha ali vlažna, v vsakem primeru pa trdna, nosilna, brez mavčnih dodatkov in ravna. Pri pripravi podlage je potrebno upoštevati normative in standarde.

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

2. Vgradnjo profilov načrtujemo skladno z arhitekturno zasnovo objekta, kar upoštevamo tudi pri zarisu na podlagi. 

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

3. Pri rezanju profilom uporabljamo ustrezno vodilo in žago (ročna, električna). 

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

4. weber lepilno malto ali weber elastični kit nanašamo polnoploskovno, v odvisnosti od velikosti profila, z 8 do 10 mm zobato gladilko

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

5. Sledi nanos lepilne malte na podlago z jekleno gladilko, pod kotom 45 do 60 stopinj. 

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

6. Odvečno lepilno malto odstranimo .

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

7. Stike navlažimo z vodo in zapolnimo z weber elastikkitom.

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

8. Po otrditvi weber elastikkit izrežemo v obliki črke V.

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

9. Stik v obliki črke V zapolnimo s fasadnim akrilnim kitom. 

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

10. Glede na način obdelave lahko stik premažemo s kvarčnim posipom. 

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

11. Profile dvakrat prebarvamo z weber.ton proElast barvo. 

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

12. Profile iz lahkega betona vgrajujemo enako kot profile iz polistirena. Glede na velikost in težo profile iz lahkega betona dodato učvrstimo s sidri. 

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada

13. Stike profilov iz lahkega betona zapolnimo z weber elastikktiom. Odvečni material odstranimo in nadaljujemo s korakom 11.

Kako vgradimo dekorativne fasadne profile - fasada