Izdelava fasade - Sodelovanje z vremenom

Vremenski pogoji so ključnega pomena ob izdelavi fasad oz. vgradnji fasadnega sistema. Pozorni moramo biti ne samo na vremenske pogoje ob sami aplikaciji, temveč paziti, da zagotovimo čim bolj enakomerne pogoje tudi v času nekaj dni po izdelavi, ki je obdobje sušenja materiala in vezave komponent.

Izdelava fasade - Nizke temperature

Fasadnega sistema ne smemo izdelovati z zmrznjenim materialom, na zmrznjeni podlagi ali nanašati materialov v mokri obliki v temperaturnih pogojih pod 5°C oz., če se taki pogoji pričakujejo v času sušenja in strjevanja.

V hladnem vremenu oz. napovedi zmrzovanja je potrebno dela prekiniti v času, ki dovoljuje, da se material, ki je bil nanešen, popolnoma posuši in strdi. Tako preprečimo poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi zmrzali. Čas sušenja je odvisen od pogojev in varira glede na temperaturo, veter in vlažnost ozračja.

V kolikor je potrebno dela končati v neugodnih vremenskih pogojih je potrebno zagotoviti minimalne temperaturne pogoje z ustrezno zaščito.

Izdelava fasade - Nizke temperature

Izdelava fasade - Visoke temperature

Visoke temperature povzročajo hitro sušenje sveže nanešenih materialov. Enake pogoje lahko pričakujemo v toplem in vetrovnem vremenu. V pogojih visokih temperatur se je potrebno izogibati nanašanja materiala v neposrednem osončenju in zagotoviti senčne pogoje. V času trajnega vročega vremena je podlago potrebno ohladiti z enakomernim pršenjem čiste vode pred aplikacijo zaključnega sloja (npr. debeloslojnega mineralnega ometa). S tem preprečimo, da bi vroča podlaga vplivala na sušenje zaključnega sloja. Pri tem moramo paziti, da podlage ne navlažimo preveč in prehitro, ker bi s tem lahko povzročili razpoke.

Izdelava fasade - Visoke temperature

Izdelava fasade - Vlažne vremenske razmere

Fasadnega sistema ne smemo izdelovati v času deževja, v kolikor obstaja možnost, da bodo dežne kaplje dosegle novo nanašeni material, ki se še ni dokončno posušil.

Zaključnih slojev ne smemo nanašati na vlažne podlage, saj s tem poslabšamo moč vezave s podlago in povečamo možnost za nastanek lis, ki so posledica neenakomernega sušenja.

Absorbcijske sposobnosti podlage so ključnega pomena. V kolikor obstaja sum o vlažnosti podlage je potrebno opraviti teste na različnih mestih.

Izdelava fasade - Vlažne vremenske razmere