Izbira fasade oziroma fasadnega sistema

Hiter pregled fasadnih sistemov za enostavno odločitev.

webertherm plus ultra

Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno izolativnost kot običajni EPS-F.

 • λ = 0.020 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 8 cm
 • požarni razred = B-s2-d0
 • 50 % višja toplotna izolativnost v primerjavi z običajnim EPS in MW
 • preizkušenost izolacije (30 let uporabe)
 • zaprta celična struktura dolgoročno zadržuje plin in zagotavlja nizko lambdo
 • primeren za vse vrste objektov, kjer ni zahteve po A2 požarnem razredu
 • priporočen za reševanje detajlov, kjer se srečujemo s pomanjkanjem prostora (balkoni, špalete)
 • pri sanacijah zgodovinskih objektov ohranja originalni izgled
 • pri novogradnjah z omejenimi gabariti pridobimo do 8 % uporabne površine
 • primeren tudi za vgradnjo na notranjih površinah
 • požarni razred izolacije C1-s1-d0

webertherm family GW

Fasadni sistem na mineralni volni iz steklenih vlaken, ki ponuja požarno varnost, dimenzijsko stabilnost, odpornost na mehanske poškodbe in hitrejšo izvedbo.

 • λ = od 0.034 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 14 cm
 • požarni razred = A2-s1-d0
 • v skladu s standardom za MW - EN 13162
 • okolju prijazna - 80 % izdelana iz recikliranega stekla
 • do 50 % nižja teža v primerjavi z običajno mineralno izolacijo iz kamene volne (enostavnejše prenašanje in manipulacija, nižja obremenitev konstrukcije, hitrejša vgradnja)
 • A2 razred gorljivosti (primerno za vgradnjo na objekte nad 22 m višine)
 • do 50 % večja dimenzija plošče (120x60 cm) (hitrejša izvedba)
 • visoka elastičnost in prilagodljivost
 • zmanjšuje možnost poškodb v primeru mehanskih obremenitev (toča)
 • preprečuje prosevanja plošč na površini zaključnega sloja (kompenzira napetosti in temperaturne obremenitve)
 • omogoča enostavno prilagajanje krivinam in nepravilnostim podlage pri vgradnji
 • zmanjšuje možnost nastanka fug med ploščami pri vgradnji
 • hitrejše rezanje plošč zaradi nižje gostote
 • prihranek pri času izvedbe
 • visoka dimenzijska stabilnost (površinske toplotne obremenitve plošče dimenzijsko ne spremenijo)
 • visoka paroprepustnost
 • visoka zvočna izolativnost

webertherm clima [kremšnita]

Varno paroprepustni fasadni sistem na kalupnih, dvoslojnih EPS-F izolacijskih ploščah z različno gostoto in s konusno perforacijo.

 

 • λ = 0.031 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 12,5 cm
 • požarni razred = B-s2-d0
 • dvoslojnost (preprečuje segrevanje in zvijanje plošč ob vgradnji, povečuje dimenzijsko stabilnost plošč po vgradnji, preprečuje prosevanje plošč)
 • konusna perforacija za varno paroprepustnost brez ozkega grla, ki preprečuje kondenzacijo znotraj sistema in podaljšuje življenjsko dobo fasadnega sistema
 • perforacija povečuje dimenzijsko stabilnost plošče
 • višja gostota belega dela (30 kg/m3)
 • povečuje odpornost na mehanske poškodbe
 • kalupna izdelava za manjše navzemanje vlage
 • lepilo omogoča višjo paroprepustnost in lažje zaribavnje armirnega sloja

webertherm demit original

Fasadni sistem na EPS izolacijskih ploščah s preklopom in z razbremenilnimi zarezami za dimenzijsko stabilnost.

 • λ = od 0.031 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 12,5 cm
 • požarni razred = B-s2-d0
 • EPS-F izolacijska plošča s preklopom in razbremenilnimi zarezami v rastru 10 x 10 cm, ki: (premoščajo površinske napetosti, dimenzijsko stabilizirajo ploščo, preprečujejo prosevanje plošč, preprečujejo nastanek razpok, preprečujejo nastanek toplotnih mostov med ploščami, podaljšujejo življenjsko dobo sistema)
 • namensko razvito fino lepilo za lepljenje izolacije
 • namensko razvita groba malta za izdelavo armirnega sloja omogoča lažje zaribavanje in lepše pripravljeno podlago za nanos zaključnega sloja

webertherm family EPS

Fasadna sistem z različnimi EPS izolacijskimi ploščami, ki se razlikujejo po toplotni izolativnosti.

 • λ = od 0.031 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 12,5 cm
 • požarni razred = B-s2-d0
 • preizkušenost - EPS se v fasadne sisteme vgrajuje že več kot 60 let
 • trajnost - EPS dolgoročno ne izgublja toplotne izolativnosti
 • z različnimi surovinami in dodatkom grafita lahko povečujemo toplotno izolativnost plošč

webertherm family MW

Fasadni sistem na izolaciji iz kamene volne, ki povečuje požarno varnost in zvočno izolativnost konstrukcije.

 • λ = od 0.034 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 14 cm
 • požarni razred = A2-s1-d0
 • negorljivost
 • primernost za visoke, večstanovanjske in javne objekte
 • ustreznost za objekte z zahtevo po požarni varnosti razreda A1
 • priporočljiva izbira pri odločitvi za temnejše zaključne sloje
 • najvišja zvočna izolativnost

webertherm freestyle

Fasadni sistem na EPS-F ali MW izolacijskih ploščah s klasičnim, debeloslojnim praskanim ometom oz. “teranovo”.

 • λ = od 0.031 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 12,5 cm
 • požarni razred na EPS-F = B-s2-d0
 • požarni razred na MW = A2-s1-d0
   

debeloslojni omet:

 • samočistilni učinek - neprestani površinski osip (z delci ometa odpada umazanija ter spore alg in plesni)
 • vsebnost apna zavira razvoj alg in plesni
 • ponuja najvišjo paroprepustnost
 • debeloslojnost zmanjšuje termičneobremenitve
 • debeloslojnost povečuje odpornost namehanske poškodbe

 

 • opcija izolacija iz EPS ali MW
 • ohranja izgled starih objektov
 • brez prosevanja izolacijskih plošč

webertherm demit Line 4Q

Priporočena rešitev za montažne objekte in slabo vpojne površine, ki ne omogočajo mehanske vezave z običajnimi lepili.

 • λ = od 0.031 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 12,5 cm
 • požarni razred = B-s2-d0

 

dve sistemski rešitvi za vgradnjo fasadnega sistema na površine:

 • OSB4, OSB3
 • mavčno-kartonske (Riduro, Aquapanel)
 • vezane cementno-lesene (Betonyp, Fermacel, betonske površine)

 

z brezcementnim lepilom

 • močan oprijem na slabo vpojne podlage
 • brez osnovnega premaza

 

s cementnim lepilom

 • dvokomponentna rešitev z uporabo posebnega prednamaza
 • cenovno ugodna rešitev za montažne objekte

 

ETA certifikat pokriva rešitev z brezcementnimi lepili in maltami

cementno rešitev pokriva tehnično soglasje

webertherm elastik

Rešitev za izvedbo fasadnega sistema na montažnem objektu z nevpojnimi podlagami ob uporabi posebnih osnovnih premazov in zelo elastičnih cementnih lepil.

 • cenovno ugodna rešitev
 • prirejena za nevpojne podlage
 • primerna za montažno gradnjo
 • primerna za lesene podlage
 • vodoodbojna
 • usklajenost komponent
 • nizka lastna teža
 • enostaven za izvedbo

webertherm minus 7

Rešitev za zimske razmere in vlažna obdobja s fasadnim lepilom in armirno malto ter dodatki za zaključni sloj, ki pospešijo sušenje.

 

 • λ = od 0.029 W/m2K
 • EKO SKLAD = od 12,5 cm
 • požarni razred = B-s2-d0
 • lepljenje EPS plošč na nezmrznjeno podlago nad 0 +0C
 • izdelava armirnega sloja na EPS nad-7 +0C
 • z dodatkom pospešeno sušenje akrilnega zaključnega sloja
 • v hladnem obdobju hitro fiksira ploščo in prepreči njeno zvijanje, ki bi prekinilo vezavo s podlago