weberdesign beton

Oznaka: W92
weberdesign beton - imitacija betona na fasadi oz. fasadnem sistemu

weberdesign BETON - z uporabo zaključnega sloja in fasadne izravnalne mase lahko na fasadnih sistemih posnemamo izgled betona. 

Beton je vizualno lahko arhitekturno zaželjen. Težava nastane s toplotnimi mostovi in stiki betona s fasadnimi izolacijami. Ta kritična mesta so večkrat mesta zatekanj. Z imitacijo betona na fasadnem sistemu preprečimo vse toplotne mostove in fasadni sistem vodotesno zaščitimo.

Podlaga

na armirni sloj, na fasadni sistem

Enota pakiranja:

  • weberdesign beton zaključni sloj - vedro 25 kg (W92)

O tem izdelku

Za izvedbo imitacije betona na fasadnem sistemu potrebujete

1. Zaključni sloj na osnovi silikatno-silikonskih veziv

2. weberdesign BETON izravnalno maso

Zaključni sloj:
Gostota: 1,8 kg/dm3
Koeficient paroprepustnosti: µ= cca. 40
SD vrednost v fasadnem sistemu: 0,060
Koeficient navzemanja vlage: w < 0,05 kg/m2

Tehnični list

Kalkulator porabe ni na voljo

 

Na žalost za ta izdelek trenutno ni voljo kalkulatorja porabe zaradi zapletenosti pri ocenjevanju, koliko izdelka potrebujete. Prosimo, da se obrnete na našo tehnično-svetovalno službo na terenu.

Značilnosti in prednosti

  • imitacija betona na fasadi brez toplotnih mostov 
  • stik s fasado in klasičnim betonom lahko privede do mesta zatekanj, rešitev je weberdesign beton - ob pravilni izvedbi ne prihaja do mest zatekanj vode v fasadni sistem

Potrebno je upoštevati

  • temperatura pri izvedbi:+5°C do +25°C podlage in zraka. Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju in nevarnosti omočenja površin

Dokumentacija

Ta izdelek ustreza naslednjim projektom