Energetske sanacije

Priprava in pomoč pri toplotnih sanacijah: 

  • navadnih objektov
  • večstanovanjskih objektih
  • poslovnih objektov

kontakt:

Maja Bartelj
Strokovna sodelavka za energetske sanacije