EKO sklad in subvencije

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov s strani Eko sklada je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 36/2019 (eno ali dvostanovanjska stavba) in v Uradne listu RS št. 35/2019 (stavba s tremi ali več posameznimi deli stavbe).

Besedilo, ki se nanaša na izvedbo toplotne izolacije fasade je naslednje:

 • Eno ali dvostanovanjska stavba (74SUB-OB19): G- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe (velja za starejše gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1.7.2010)
 • Stavba s tremi ali več posameznimi deli stavbe (67SUB-OBPO19): A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu (velja za starejše stavbe za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.7.2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010)

Potrebna dokumentacija

Kaj potrebujete za vlogo na EKO skladu?

 1. predračun izvajalca, ki vsebuje:
  1. popis del,
  2. oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije,
  3. tip (komercialno ime) fasadnega sistema;
 1. *izjavo o lastnostih toplotne izolacije (le v primeru, da podatki niso navedeni na predračunu)
 2. *ETA certifikat fasadnega sistema (le v primeru, da fasadni sistem ni na seznamu EKO sklada)
 3. fotografije stavbe,
 4. fotografijo vgrajene debeline obstoječe toplotne izolacije (če gre za dodatno izoliranje objekta) 

Subvencija za obnovo eno ali več stanovanjskih objektov

Iz razpisa 2019 je razvidno, da je subvencijo mogoče pridobiti le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010. Po tem obdobju je debelina izolacija fasade del energetskega projekta, ki je sestavni del projekta gradnje stavbe in do subvencije niste upravičeni. 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(mK). Minimalne debeline izolacij, ki upoštevajo zahtevan prehod toplote so naslednje:

 

fasadni sistem vrsta izolacije lambda λ W/mk minimalna zahtevana debelina
webertherm plus ultra bakelitna plošča 0,020 9 cm
webertherm family EPS

EPS-F (beli stiropor)

EPS-F (belo-modri stiropor)

EPS-F grafitni stiropor

EPS-F grafitni stiropor

0,039

0,035

0,031

0,032

17 cm

15,5 cm

13,5 cm

14 cm

webertherm family MW

plošča iz kamene volne

lamela iz kamene volne

plošča iz MW (TR 7,5)

0,035

0,040

0,034

15,5 cm

17,5 cm

15 cm

webertherm family GW plošča iz mineralne volne 0,034 15 cm
webertherm freestyle

EPS-F (beli stiropor)

EPS-F (belo-modri stiropor)

EPS-F grafitni stiropor

Plošča iz kamene volne

Lamela iz kamene volne

Plošča iz MW (TR 7,5)

0,039

0,035

0,031

0,035

0,040

0,034

17 cm

15,5 cm

13,5 cm

15,5 cm

17,5 cm

15 cm

webertherm demit Original

Bela EPS-F original Plošča

Grafitna EPS-F Original Plošča

0,039

0,031

17 cm

13,5 cm

 

Na spodnjih povezavah si lahko prenesete izjave o lastnostih izolacijskega materiala.

Že imate nekaj cm vgrajene izolacije?

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/mK:

Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

Pri izračunu vam lahko pomaga kalkulator (v Excel obliki), ki se nahaja pod spodnjo sliko (formulo).

Ustrezna debelina nove izolacije, s katero ste upravičeni do nepovratnih sredstev eko sklada, se izračuna po sledeči formuli:

Že imate nekaj cm vgrajene izolacije na fasadi? Prenesite si kalkulator izračuna dodatne izolacije za EKO SKLAD.

webertherm plus ultra

webertherm clima "kremšnita"

webertherm clima

webertherm family GW