EKO sklad in subvencije

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov s strani Eko sklada je bil objavljen v Uradnem listu št. 7/10.

Besedilo, ki se nanaša na izvedbo toplotne izolacije fasade je naslednje:

D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1.1.2003)

Potrebna dokumentacija

Razpis med drugim predvideva predložitev

Izjave o lastnostih izolacijskega materiala, ki jih najdete na povezavah za izbrano fasado oziroma fasadni sistem:

webertherm plus ultra

webertherm clima "kremšnita"

webertherm clima

webertherm family GW

Subvencija za obnovo eno ali več stanovanjskih objektov

Iz razpisa 2016 je razvidno, da je subvencijo mogoče pridobiti za objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano do 1.1.2003. Po tem obdobju je debelina izolacija fasade del energetskega projekta, ki je sestavni del projekta gradnje stavbe in do subvencije niste upravičeni. 

Vezano na pogoje navedene za pridobitev subvencije (upoštevajoč razmerje med debelino izolacije in toplotno prevodnostjo) so minimalne debeline izolacije, ki upoštevajo zahtevan prehod toplote U ≤ 0,25 W/m2K, za pridobitev nepovratnih sredstev naslednje:

 

fasadni sistem vrsta izolacije lambda λ W/mk minimalna zahtevana debelina
webertherm plus ultra bakelitna plošča 0,020 8 cm
webertherm clima [kremšnita] dvoslojna konusno perforirana izolacija 0,031 12,5 cm
webertherm clima konusno perforirana plošča 0,031 12,5 cm
webertherm family EPS

EPS-F (beli stiropor)

EPS-F (belo-modri stiropor)

EPS-F grafitni stiropor

0,040/0,039

0,035

0,031

16 cm

14 cm

12,5 cm

webertherm family MW

plošča iz kamene volne

lamela iz kamene volne

plošča iz MW (TR 7,5)

0,035

0,040

0,034

14 cm

16 cm

14 cm

webertherm family GW plošča iz mineralne volne 0,034 14 cm
webertherm freestyle

EPS-F (beli stiropor)

EPS-F (belo-modri stiropor)

EPS-F grafitni stiropor

Plošča iz kamene volne

Lamela iz kamene volne

Plošča iz MW (TR 7,5)

0,040/0,039

0,035

0,031

0,035

0,040

0,034

16 cm

14 cm

12,5 cm

16 cm

16 cm

14 cm

webertherm demit Original

Bela EPS-F original Plošča

Grafitna EPS-F Original Plošča

0,039

0,031

16 cm

12,5 cm

 

 

Že imate nekaj cm vgrajene izolacije?

V primeru, da je na eno ali dvostanovanjsko stavbo že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, lahko vgradite manjšo debelino nove toplotne izolacije.

Pri izračunu upoštevate λ obstoječe izolacije λ=0,045 W/mK in dejansko debelino d(obst), ki naj bo razvidna iz fotografije obstoječega stanja, posnetega z merilnim trakom. Pri izračunu vam lahko pomaga kalkulator (v Excel obliki), ki se nahaja pod spodnjo sliko (formulo), v kalkulatorju je upoštevana formula, ki je objavljena na uradni EKO Sklad strani.

Ustrezna debelina nove izolacije, s katero ste upravičeni do nepovratnih sredstev eko sklada, se izračuna po sledeči formuli:

Že imate nekaj cm vgrajene izolacije na fasadi? Spodaj si prenesite kalkulator izračuna dodatne izolacije za EKO SKLAD, narejen po zgornji formuli.