DRUGAČNA FASADA

Unikatni izgledi fasade
Weber kreativne tehnike zaključnih slojev - Fasada

UNIKATNI IZGLEDI FASADE

Weber mineralni in pastozni zaključni sloji omogočajo izvedbo unikatnih izgledov fasade. S kreativnimi tehnikami in izbranimi Weber izdelki lahko zadostimo različnim arhitekturnim izgledom in potrebam umestitve objektov v prostor. Zaključni sloji so tudi del Weber fasadnih sistemov na:

  • EPS-F
  • Mineralna in steklena volna
  • Plus Ultra - najtanjši fasadni sistem z max. izolativnostjo

Spodaj je objavljenih nekaj primerov, za več informacij vam je na voljo:
Borut Gruden Inženir tehnične podpore

tel.: 031 84 59 64

Izdelava metlične strukture oz. "metličnega izgleda" fasade.

Izdelovanje fasade s posebno vlečeno tehniko glavnika, ki ustvarja "utore" na fasadi.